Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Chynorany

Kultúrno - spoločenské noviny obyvateľov obce Chynorany

Chynorianske  noviny vydáva obec Chynorany v náklade  450 kusov, počet vydaní v kalendárnom roku je 6.

Poslaním Chynorianskych novín je uspokojovať potreby čitateľa - občana, informovať ho o dianí v regióne a dávať mu priestor na vyjadrenie svojich názorov a potrieb.Toto regionálne obecné periodikum nielen informuje, ale aj vysvetľuje mu význam udalostí, podporuje kultúrne aktivity v obci, zabáva, kritizuje, a jeho primárnou úlohou je najmä integrovať, to znamená vystupovať ako spájací článok medzi občanmi a obcou, či medzi občanmi navzájom, vytvárať pocit spoločenského povedomia.Kontaktujte nás:Pomôžte nám vylepšovať Chynorianske noviny, aby sme ich pre Vás pripravovali také, aké si naozaj želáte!

Máte podnety, tipy, nápady? Disponujete informáciami, o ktoré by ste sa chceli podeliťs ostatnými občanmi obce? Chcete sa nájsť v ďalšom čísle?

Kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese:

chynorianskenoviny@gmail.com alebo podateľňa@chynorany.sk


 

FINANCIE A DANE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE

Milí čitatelia,
po komunálnych voľbách, v ktorých sme si na najbližšie štyri roky zvolili svojich starostov, primátorov a poslancov vám ponúkam krátky vstup do oblasti financovania a daní miestnej územnej samosprávy. Nielen účasťou na voľbách, ale aj aktívnym záujmom o život v mestách a obciach dokážeme mnohé ovplyvniť. Na to, aby sme sa spolupodieľali na rozvoji, úspešne presadzovali verejný záujem či zodpo-vedne pristupovali k verejnej kontrole, musíme mať odhodlanie, dôvody a rozhľad.
Nepochybujem o tom, že záujem žiť v príjemnom prostredí nikomu z nás nechýba. Som presvedčený, že to je veľmi dobrý dôvod k tomu, aby sme sa len účasťou na voľbách nezbavili svojich práv, ktoré má-me k dispozícii počas celého volebného obdobia. Budem veľmi rád, ak táto brožúra prispeje k informačnému základu, vďaka ktorému bude môcť aktívne ovplyvňovať život okolo seba.
                                                                    S úctou, Ing. Radko Kuruc, PhD.
                                                                    Štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

Brožúra na stiahnutie.....


 

Naši občania Domova dôchodcov v Chynoranoch budú mať lepší spánok

V piatok pre niekoho absolútne všedný piatok , a  pre viacerých z nás bol tak trochu sviatočný . Bol totiž vyvrcholením úsilia, ktoré viedlo k tomu ,že tento deň 14.11.2014 sa slávnostne odovzdalo 20 elektrických polohovateľných postelí s konateľom z firmy VITAMED SK,  seniorom z našej obce a z okolitých obcí. Hovorí sa,  že kultúru a kultúrnosť  spoločnosti najlepšie posúdite , keď sa pozriete na to, ako sa chová k svojim najslabším a najzraniteľnejším členom .A takí sú nesporne práve seniori umiestnení v našom domove dôchodcov. Starnutie je prirodzení proces ,čaká každého z nás .Je to často krát ťažká životná etapa, dokonca Vám niekedy život zúži len na pobyt na posteľnom lôžku, ale stále je to život .Stále je to mysliaca a cítiaca ľudská bytosť, ktorá okolo seba potrebuje chápajúcich a pomáhajúcich ľudí, aby mohla ďalej žiť. Žiť nielen existovať a mať z toho života dokonca aj kúsok radosti. V takomto prípade posteľ nie je len lôžko ,ale i nástroj terapie, ktorá pomáha pacientovi i ošetrovateľovi, aby zvládli vrtochy ľudského tela a cez oči mohla zasvietiť vďačná a spokojná ľudská duša . fotogaléria....

Viac sa dočítate v chynorianskych novinách... 


 

Poďakovanie

starostka obce Chynorany

 

Milí občania,

ďakujem všetkým, ktorí dňa 15.11.2014 prišli  k volebným urnám. Osobitne by som  rada poďakovala občanom, ktorí tým, že mi dali svoj hlas vyjadrili svoju spokojnosť s mojou prácou za uplynulé volebné obdobie a utvrdili ma v presvedčení, že cesta a cieľ, ktorý som si vytýčila sú správne.

Ako starostka obce Chynorany by som si želala, aby sa čo najviac občanov zapájalo do verejného života svojimi návrhmi,  podnetmi a aktivitami pomáhali nielen pri skrášľovaní a budovaní našej obce, ale i pri riešení problémov.

Bc. Mária Lachkovičová


 


1571162

25.1.2015
Úvodná stránka