Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Chynorany

Prieskum spokojnosti cestujúcej verejnosti

autopark SAD Prievidzavážený cestujúci,

zväz autobusovej dopravy dbá v prospech samospráv a cestujúcej verejnosti na to, aby dopravcovia poskytovali obyvateľom obcí a miest požadovanú kvalitu a dostatok spojov pre riadnu dochádzku do zamestnania, škôl, alebo na návštevu zdravotníckych zariadení.  Naším cieľom je zistiť skutočné preferencie, ktorý druh dopravy je najpoužívanejší, a z akých dôvodov (vzdialenosť zastávky, ponuka spojov, cena cestovného, apod.) Máme za to, že dopravná obslužnosť každej obce a pre každého občana musí ....pokračovanie článku...


 

Súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samosprávy Slovenskej republiky

Súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samosprávy Slovenskej republiky

     Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne eSlovensko o. z. (http://eSlovensko.sk), Únia miest Slovenska (http://Unia-miest.eu) a Združenie informatikov samospráv Slovenska (http://ZISS.sk) a pod záštitou vysokých ústavných činiteľov a splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti......viac.....


 

Leto v našom centre Dúha

vyšívanie detí v centre DúhaPoskytovanie základného poradenstva  klientom a pomoc s ich každodenným problémami je bežnou súčasťou našej práce. Často komunikujeme s úradmi a inštitúciami ako sú elektrárne a plynárne. Pomáhame každému kto nás o to požiada. Potrebujete pomoc s hľadaním zamestnania  bývania ak nemáte prístup na internet a k počítaču, nech sa páči radi vám pomôžeme s koncipovaním životopisu a motivačného listu. Veľmi často zisťujeme kontakty na rozličné úrady a inštitúcie ak sa náš klient potrebuje s nimi spojiť a dohodnúť na vhodnom postupe.  Na toto všetko a ešte omnoho viac .............pokračovanie tu.


 

Keď nám kontajnery pred cintorínom poslúžia na domový odpad....

nelegálne vyvážanie  odpadu nelegálne vyvážanie  odpadu 

               prehrať.....                            foto...                                       


 

Končí lehota generálneho pardonu

pre neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie /od 1.6.2014 do 31.8.2014/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhlasuje, že si nebude uplatňovať náhradu škody a sankcie voči vlastníkom nehnuteľností, ktorí neoprávnene odoberajú vodu z verejného vodovodu alebo neoprávnene vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie alebo nemajú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., doposiaľ uzatvorený zmluvný vzťah. Podmienkou uplatnenia generálneho pardonu je uzatvorenie písomnej Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v období od 1.6.2014 do 31.8.2014, v niektorom z našich zákazníckych centier.

Ing. Ján Podmanický, generálny riaditeľ


 

Letný futbalový zápas

futbalové družstvo mládeže

 

Šestnásteho augusta tohto roka sme zorganizovali exhibičný zápas v priestoroch športovej haly v Chynoranoch. Čo by samozrejme nebolo možné bez štedrej pomoci našich sponzorov Dezidera Hunku a  Tomáša Šestáka za čo im touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať. Poďakovanie patrí tiež hlavnej  organizátorke celej akcie Renáte Hunkovej, asistentke terénneho sociálneho pracovníka, ktorá dohliadala na hladký priebeh celej akcie.Medzi sebou zápolili dve družstvá dospelí .........pokračovanie tu


 


1273955

24.10.2014
Úvodná stránka