Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Chynorany


 

Kultúrno - spoločenské noviny obyvateľov obce Chynorany

Chynorianske  noviny vydáva obec Chynorany v náklade  450 kusov, počet vydaní v kalendárnom roku je 6.

Poslaním Chynorianskych novín je uspokojovať potreby čitateľa - občana, informovať ho o dianí v regióne a dávať mu priestor na vyjadrenie svojich názorov a potrieb.Toto regionálne obecné periodikum nielen informuje, ale aj vysvetľuje mu význam udalostí, podporuje kultúrne aktivity v obci, zabáva, kritizuje, a jeho primárnou úlohou je najmä integrovať, to znamená vystupovať ako spájací článok medzi občanmi a obcou, či medzi občanmi navzájom, vytvárať pocit spoločenského povedomia.Kontaktujte nás:Pomôžte nám vylepšovať Chynorianske noviny, aby sme ich pre Vás pripravovali také, aké si naozaj želáte!

Máte podnety, tipy, nápady? Disponujete informáciami, o ktoré by ste sa chceli podeliťs ostatnými občanmi obce? Chcete sa nájsť v ďalšom čísle?

Kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese:

chynorianskenoviny@gmail.com alebo podateľňa@chynorany.sk


 

FINANCIE A DANE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE

Milí čitatelia,
po komunálnych voľbách, v ktorých sme si na najbližšie štyri roky zvolili svojich starostov, primátorov a poslancov vám ponúkam krátky vstup do oblasti financovania a daní miestnej územnej samosprávy. Nielen účasťou na voľbách, ale aj aktívnym záujmom o život v mestách a obciach dokážeme mnohé ovplyvniť. Na to, aby sme sa spolupodieľali na rozvoji, úspešne presadzovali verejný záujem či zodpo-vedne pristupovali k verejnej kontrole, musíme mať odhodlanie, dôvody a rozhľad.
Nepochybujem o tom, že záujem žiť v príjemnom prostredí nikomu z nás nechýba. Som presvedčený, že to je veľmi dobrý dôvod k tomu, aby sme sa len účasťou na voľbách nezbavili svojich práv, ktoré má-me k dispozícii počas celého volebného obdobia. Budem veľmi rád, ak táto brožúra prispeje k informačnému základu, vďaka ktorému bude môcť aktívne ovplyvňovať život okolo seba.
                                                                    S úctou, Ing. Radko Kuruc, PhD.
                                                                    Štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

Brožúra na stiahnutie.....


 

Poďakovanie

starostka obce Chynorany

 

Milí občania,

ďakujem všetkým, ktorí dňa 15.11.2014 prišli  k volebným urnám. Osobitne by som  rada poďakovala občanom, ktorí tým, že mi dali svoj hlas vyjadrili svoju spokojnosť s mojou prácou za uplynulé volebné obdobie a utvrdili ma v presvedčení, že cesta a cieľ, ktorý som si vytýčila sú správne.

Ako starostka obce Chynorany by som si želala, aby sa čo najviac občanov zapájalo do verejného života svojimi návrhmi,  podnetmi a aktivitami pomáhali nielen pri skrášľovaní a budovaní našej obce, ale i pri riešení problémov.

Bc. Mária Lachkovičová


 

Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

poštová známka

Milí Chynoranci doma i vo svete, milí priatelia z okolia Chynorian.

Nová známka s námetom z Chynorian a nákladom 1,6 milliona kusov naštartuje za 14.11.2014.

Viacej sa dozviete  tu:postoveznamky.sk Dúfam, že nova známka - € 0,45 - nájde miesto na Vašich tohoročných Vianočných pozdravoch. Pokračovanie článku tu.....                 

                                                     Pozdravuje 
                                                                                         Štefan Bujalka


 

Prieskum spokojnosti cestujúcej verejnosti

autopark SAD Prievidzavážený cestujúci,

zväz autobusovej dopravy dbá v prospech samospráv a cestujúcej verejnosti na to, aby dopravcovia poskytovali obyvateľom obcí a miest požadovanú kvalitu a dostatok spojov pre riadnu dochádzku do zamestnania, škôl, alebo na návštevu zdravotníckych zariadení.  Naším cieľom je zistiť skutočné preferencie, ktorý druh dopravy je najpoužívanejší, a z akých dôvodov (vzdialenosť zastávky, ponuka spojov, cena cestovného, apod.) Máme za to, že dopravná obslužnosť každej obce a pre každého občana musí ....pokračovanie článku...


 


1854257

21.4.2015
Úvodná stránka