Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
108/2019STRECHAFER s.r.o., Záhumnie 283, 956 33 Chynorany Prenájom nebyt.priestoru 484,00 €
107/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Dôveryhodná služba vyd.certifikátov 0,00 €
106/2019doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária, Hlavná 25, 040 01 KošicePoskytovanie právnych služieb 0,00 €
105/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 BratislavaPoskytnutie dotácie 5 000,00 €
104/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Realizácia vegetačných prvkov16 322,08 €
103/2019MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 14677/2, 974 01 Banská Bystrica Vybavenie pre ZŠ v Chynoranoch-Didaktické pomôcky 41 112,46 €
102/2019MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 14677/2, 974 01 Banská Bystrica Vybavenie pre ZŠ v Chynoranoch-IKT27 080,78 €
101/2019Miroslav Revay, Pod stanicou 622/20, 956 33 ChynoranyVykurovanie, údržba, drobné opravy 2 800,00 €
100/2019Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Výstavba multifunkčného ihriska 38 000,00 €
099/2019ÚPSVaR Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 PartizánskeAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 €
098/2019Agroeduka občianske združenie, Hlavná 1, 911 05 Trenčín Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 800,00 €
097/2019Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor č. licencie 491, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyAudit účtov.závierky a konsolidovanej účt.závierky k 31.12.20191 800,00 €
096/2019ESEZA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 813 06 Bratislava Zníženie energetickej náročnosti Kul.domu v Chynoranoch 900,00 €
095/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15Technická vybavenosť pre byt.dom 16 b.j.12 110,00 €
094/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15BD 16 b.j.  290 670,00 €
Položky 1-15 z 107
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 72
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
072/2018ISIT Slovakia, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava Zabezpečenie služieb v oblasti ochrany osob.údajov 0,00 €
071/2018Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyZabezpečenie ochrany osobných údajov 0,00 €
070/2018Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyOchrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci0,00 €
069/2018EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Kontrola multifunkčného ihriska  230,00 €
068/2018Ing. Michal Kováčik, Kukučínova 675/7, 956 33 Chynorany Odpredaj pozemku obci, parc. č. 107/2 992,20 €
067/2018Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Výstavba detského ihriska 9 000,00 €
066/2018FOLLOW s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠVB v Chynoranoch13 458,20 €
065/2018EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33Zabezpečenie odstraňovania závad v schodnosti chodníkov0,00 €
064/2018Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinazriadenie účtu0,00 €
063/2018SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislavapreložka plynárenského zariadenia0,00 €
062/2018Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica Plne funkčný automatický externý defibrilátor Powerheart G50,00 €
061/2018MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Združené služby dodávky elektriny 0,00 €
060/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaRekonštrukcia priestorov požiarnej zbrojnice23 356,09 €
059/2018Regionálne kultúrne centrum v PrievidziFinancovanie účastníkov-Jeseň je dar 40,00 €
058/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaGrantový účet0,00 €
Položky 1-15 z 72
ÚvodÚvodná stránka