Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.1.2019

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch na 16. januára 2019 /streda/ so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Chynorany.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Program rokovania
  4. Kúpa nájomného bytového domu so 16 bytmi
  5. Zmena rozpočtu č. 1 na rok 2019
  6. Návrh na predĺženie 13 nájomných zmlúv nájomníkom z bytového domu Cintorínska 1131/38, Chynorany
     

V Chynoranoch dňa 10.1.2019

                                                                        Bc. Mária Lachkovičová, starostka obce           

Uznesenie

Zápisnica

ÚvodÚvodná stránka