Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Prehlásenie o autorských právach

Autorské práva softvér :

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. firma WEBY GROUP vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie

Webyportál.

Autor diela spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Certifikát si môžete pozrieť alebo stiahnuť kliknutím na túto linku

Je zabezpečovateľom implementacie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.

Autorské práva - obsah:

Webové sídlo obce Chynorany: tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, alebo ich umiestnenie sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom obce.

     Pri preberaní a šírení údajov z webového sídla obce Chynorany musí byť uvedený ako zdroj informácií ,,  „www.chynorany.sk , webové sídlo obce Chynorany“ a príslušný elektronický súbor alebo text nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.
Používanie v rozpore s uvedenými všeobecnými právnymi podmienkami, môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Obec bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

 

ÚvodÚvodná stránka