Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Profil a priority

Priority obce Chynorany na rok 2014:

 • rozšírenie ČOV - I.etapa výstavby stavebnej časti
 • vyčistenie hydromelioračného kanála za ulicou Pod hájom
 • komplexná oprava cesty Pod stanicou, Topoľová, Stará cesta a opravy cesty Lúčna
 • výstavba nových chodníkov na uliciach Továrenská a Bošianska
 • celková oprava športovej haly
 • výstavba ďaľších 14 nájomných bytov vedľa obecného úradu
 • odstránenie starej strechy a výstavba novej strechy na budove bývalého MNV, dnes Etnografické múzeum, Pamätná izba V.Beniaka, priestory vyčlenené pre stretávanie organizácií
 • svojpomocné vybudovanie detského ihriska na orieškovej roli a upravenie priestorov prečerpávacích staníc, prietorov pre kontajnery vedľa detského ihriska
 • výmena toaliet v MŚ a na zdravotnom stredisku
 • vybudovanie chodníkov v MŠ a prísupová cesta od školskej ulice
 • pokračovať v oprave školskej kuchyne
 • výmena starých drevenných okien v školskom klube detí
 • kamerový systém pri školskom klube detí a materskej škole
 • schody pred obchodnými službami
 • hromozvod a nové ríny na požiarnej zbrojnici

 

Priority obce Chynorany na rok 2013:

 • Rozšírenie ČOV o ďalší reaktor pre 1500 ekvivalentných obyvateľov - spoluúčasť obce min. 25 655,20 eur
 • Modernizácia a rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska - spoluúčasť obce min. 6 185,60 eur
 • Oprava ciest - ul. Kukučínova, Pribinova, Chalúpkova, časť ul. Pálenice 63 500,- eur, vyplýva z rámcovej zmluvy po elektronickej aukcií na roky 2012 - 2016
 • Vybudovanie chodníkov na ul. Cintorínska, Školská, Bernolákova - 10 000,- eur /vypracovanie výškopisu, polohopisu, projektu a samotná výstavba/
 • Výstavba 14 nájomných bytov za obecným úradom
 • Oplotenie starého cintorína plným plotom od záhrady Kmotorkových- 14000,- eur
 • Rekonštrukcia športovej haly
 • Ďalšie priority, v prípade získania finančných prostriedkov:
 • Oprava chodníka na ulici Valentína Beniaka
 • Vybudovanie multifunkčnej betónovej plochy v športovom areáli
 • Parkovisko pri zdravotnom stredisku


 

Priority pre rok 2012

 • rekonštrukcia reaktora ČOV a rozšírenie o ďalší reaktor
 • odkúpenie domčeka pri kostole, zbúranie a vybudovanie záhrady starej mamy s kvetmi, ako bolo kedysi na dedine
 • vybudovanie cesty na ul. Štúrova a časť ulice Hviezdoslavova po výmene vodovodného potrubia
 • výmena okien v kultúrnom dome a následne prenajatie priestorov
 • vybudovanie banketky v katolíckom dome na rôzne rodinné oslavy
 • opravy a úpravy zdravotného strediska a následne prenajatie všetkých voľných priestorov a vytvorenie nových pristorov na chodbách
 • výmena lámp pouličného osvetlenia za úspornejšie
 • zriadenie prevádzky na výrobu zámkovej dlažby a následne výstavba nových chodníkov
 • výstavba nájomných bytov.

 

Priority2011

 • Vybaviť peniaze na úhradu preklenovacieho úveru, ktorý zobrala obec na rekonštrukciu ZŠ VB vo výške 535 979,- eur (každý mesiac platíme úroky 1 300,- eur od 07/2010)
 • Odvodniť stavebné pozemky Pažiť, aby sme voľné stavebné pozemky mohli ponúknuť na predaj, pretože v 10/2011 musíme splatiť úver vo výške 115 246,-eur
 • Pripraviť projekt na rekonštrukciu a rozšírenie ČOV + vybaviť stavebné povolenie do 4.3.2011 – výzva na aglomerácie nad 2000 obyvateľov z eurofondov za spoluúčasti obce 5%
 • Rekonštrukcia obradnej miestnosti, kancelárií prvého kontaktu a sociálnych zariadení na prízemí obecného úradu vrátane výmeny okien a vchodových dverí – do 18.6.2011 – 50 roční jubilanti z rozpočtu obce a z rezervy ministra financií na výmenu okien na I. poschodí a zateplenie celej budovy obecného úradu
 • Vytvoriť podmienky na prácu s mládežou v športovej hale a v Domci, pretože v bare na železničnej stanici sa okrem automatov, alkoholu, cigariet vyskytujú i drogy
 • Od 1.2.2011 zobrať pod správu obecného úradu športovú halu – správca Stanislav Košík – vypracovať cenník, harmonogram využitia priestorov športovej haly
 • Pozemku v areáli ihriska, hlavne pod športovou halou väčšinu vymeniť za inú ornú pôdu s Ministerstvom hospodárstva a 150 m2 odkúpiť a následne hľadať finančné prostriedky na rekonštrukciu v I. etape opláštenie a okná a v druhej etape šatne, sociálne zariadenia, kúrenie, ohrev vody
 • Úprava priestorov pred obchodmi – výrub chorých a starých stromov, výsadba nových drevín, trávy + lavičky, koše na odpadky a ešte pred výsadbou napojiť kameru
 • Cez Hydromeliorácie Bratislava zabezpečiť prehĺbenie a vyčistenie odvodňovacích kanálov cez celú obec na stiahnutie vody z pivníc rodinných domov
 • Obecný rozhlas rozšíriť na ulice, kde sa nenachádza zatiaľ provizórne riešiť s nákladom 1 700,- eur (máme projekt za 35 000,- eur, ak bude výzva prihlásiť sa a následne zabezpečiť cez eurofondy)
 • Personálny audit na obecnom úrade
 • Výmena vodovodu na ulici Štúrova a časti Hviezdoslavova a následne oprava ciest z rozpočtu obce
 • Prehĺbenie kanálov po oboch stranách ulice M. R. Štefánika

 
ÚvodÚvodná stránka