Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo /webová stránka/ obce Chynorany.

Chráňme lesy pred požiarmiVytlačiť
 

Na ochranu lesov pred požiarmi je potrebné dbať a vykonávať opatrenia celoročne. Zvýšenú pozornosť venovať hlavne v jarných mesiacoch a v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, silného vetra, v čase prázdnin, dovoleniek, turistického ruchu, zberu lesných plodov a úrody a hlavne v čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Nielen klimatické faktory, ale aj činnosť a aktivita človeka a často jeho nedbanlivosť, nepozornosť pri zakladaní ohňov, fajčení, pričinenie detí a mládeže bez dozoru dospelých, nedodržanie zákazov a príkazov ovplyvňujú ohrozenie lesov a porastov pred požiarmi.
V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch upozorňujeme na:
Z Á K A Z uvedených činností v lesoch a priľahlých pozemkoch

  • zakladať alebo udržiavať oheň a táboriť mimo vyznačených miest a na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace a tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
  • manipulovať s otvoreným ohňom v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať skládky a znečisťovať les odpadkami a odpadmi.

Občania a sú povinní dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti a konať tak, aby nezapríčinili vznik požiaru. V prípade spozorovania požiaru sú povinní uhasiť požiar ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
Požiar ohlásiť na najbližšej ohlasovni požiarov, obecnému úradu, lesnej správe, okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru na č. telef. 112, 150.
Za porušenie: zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, zákazu zakladania ohňa v lesoch mimo vyznačených miest, zákazu fajčenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, za nezabezpečenie plnenia opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi v zmysle § 61 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže byť fyzickej osobe uložené pokarhanie alebo pokuta do výšky 331,- eur a za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi možno uložiť v blokovom konaní pokutu do 100,-eur.


 
 

Integrované obslužné miesta občana ,, IOMO“

pracovisko IOMONaša obec pokračuje v  Modernizácia miest a obcí Slovenska  prostredníctvom ďalšieho realizovaného projektu ,,IOMO“.
Občania môžu v prevádzkach IOMO získať výpisy z verejných aj z neverejných informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať ďalšie doplnkové služby.


V súčasnosti na jednom mieste vybavíte:
List vlastníctva                             7,90 €
Výpis z obchodného registra       4,50 €
Výpis/odpis registra trestov         3,90 € .

Pracovisko IOMO na obecnom úrade sa nachádza na prízemí budovy vľavo.
Kontakt: p. Marková, tel.: 038 / 54 24 231


 
ÚvodÚvodná stránka