Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie a odhlasovanie pobytov v obci

Vybavuje: Marková Erika 

tel.: 038 / 54 24 231 
mail: markova@chynorany.sk

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :
Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu:

  • občiansky preukaz
  • ak ide o prihlásenie dieťaťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
  • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
  • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
  • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
  • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

 
ÚvodÚvodná stránka