Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

(FAQ) otázky a odpovede

Pečať Rozvoja obcí a miest a protokol o získaní pečate

Samospráva je významnou súčasťou verejnej správy. V roku 2015 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotenie obcí a miest z pohľadu potenciálu rozvoja. Vyhodnotené boli všetky obce a mestá na Slovensku. Hodnotiaca analýza preukázala, že viac ako 30% obcí a miest vykazuje dlhodobo potenciál pre rozvoj územnej samosprávy.

     Hodnotiaca analýza bola vykonaná v počte 2 926 obcí a miest SR. Hodnotil sa rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky ( energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015.

     Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola naša samospráva pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje a vyhodnotenia sa poskytujú štátnym inštitúciám, ktoré  pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.

     Naša samospráva bude naviac zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov bude pri našej samospráve aj s komentár za akých podmienok sme prešli hodnotením a že naša samospráva získava Pečať rozvoja obcí a miest aj s protokolom kde je spečatená informácia o získaní pečate.

     Výhodou je, že hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.

Výhody pečate Rozvoja obcí a miest :

  • potvrdzuje  výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
  • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou
  • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí
  • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika

 

Vo štvrtok, dňa 29.10. 2015 sa v Prievidzi v priestoroch OR HaZZ uskutočnilo odovzdávanie protipovodňových balíkov prvej pomoci. Takýto balík získala aj naša obec. Súčasťou špeciálneho protipovodňového balíka je kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, 30 metrov povodňových bariér, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia. Všetky veci sú naložené na prívese. Toto všetko získala obec vďaka veľkému projektu Aktívne protipovodňové opatrenia podporeného v rámci Operačného programu Životné prostredie, patriaceho pod Ministerstvo životného prostredia SR. Balík ma uľahčiť obci zvládanie mimoriadnych udalostí v čase povodní.

pokračovanie na nasledujúcej strane....


 
ÚvodÚvodná stránka