Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov

logo JSDStarnutie je prirodzenou etapou života. Všetci začíname starnúť, avšak každý z nás v inom veku a inou rýchlosťou a tak sa s pribúdaním rokov z nás stávajú seniori ,ľudovo povedané dôchodcovia, ktorí aj v našej obci na podnet vtedajších funkcionárov Miestneho národného výboru  založili spoločenskú organizáciu ,,Klub dôchodcov".

Bolo to v roku 1980, teda pred mnohými rokmi, no napriek tomu ,že roky pribudajú-menovaná organizácia ,teraz už pod novým názvom nestarne. Je plná nápadov, elánu, je ju v našej obci cítiť. V roku 1990 vznikla na území Slovenska  a tak sa aj klub dôchodcov v Chynoranoch  zaradil  do tejo celonárodnej  a podľa dostupnej  štatistiky i najmasovanejšej  organizácie  v rámci Slovenskej republiky . S narastajúcou aktivitou členov rástla aj členská základňa  a tak má naša základná organizácia 135 členov. Organizáciu riadi 15 členný výbor a kontrolnú činnosť vykonávajú 3 členovia revíznej komisie. Predsedom organizácie je Ing. Anton Magdolen, po minulé roky bola Maria Bezákova a pán Stanislav Bezák .

Základná Organizácia JDS v Chynoranoch sa môže pochváliť bohatou činnostou v oblasti Kultúrnej ,spoločenskej i športovej v obci  i v rámci regionu Partizánske .

Autor - Ing. Anton Magdolen

z činnosti JSD

 

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Naša organizácia najmä :

  • pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
  • chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové      zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
  • sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
  • poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
  • pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity  seniorov,
  • je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG / Európska organizácia starších ľudí /a ESO / Európska seniorská organizácia /.

 
ÚvodÚvodná stránka