Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Komunálny odpad a zber

Vývoz odpadu

Október 2019
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3

Filter

Legenda

 Komunálny odpad

 Elektroodpad

 Veľkoobjemový odpad


 

Vyhľadať podľa textu

Dokument k odpadovému hospodárstvu v obci

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za kalendárne roky
Rok 201860,09%

Kalendár zberu komunálnych odpadov na rok 2019

Na území obce Chynorany je zavedený kalendárový zber komunálneho odpadu z domácností podľa harmonogramu zberu obce v 10 dňových intervaloch. V čase odvozu odpadu musí byť zabezpečený voľný prístup k zberným nádobám, v opačnom prípade sa zber neuskutoční.

Do zberných nádob na komunálny odpad sa môže ukladať iba zmesový komunálny odpad z domácností, ktorý sa nedá ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a odpady ( napr. zemina, kamene, drevo, konáre, popol a pod.), zložky komunálneho odpadu ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu ( plasty, sklo, papier, kovy, tetrapaky, biologicky rozložiteľný odpad).


 

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu

info_letak_zber_bateriek.pdf(712.1 kB)info_letak_zber_bateriek.pdf

Čo a do čoho triedime

SKLO – odniesť do kontajnerov za obecným úradom, Orieškeje roľa, pri bývalej prevádzke MNV na ul. Stará cesta, pri bytovom dome Cintorínska 41, Lúčna ul.

PLASTY– zošľapnúť a odniesť do kontajnerov za obecným úradom, Orieškeje roľa, pri bývalej prevádzke MNV na ul. Stará cesta, pri bytovom dome Cintorínska 41, Lúčna ul., taktiež tu môžete vložiť obaly z aviváže, zo šampónov, sprchovacích šampónov

KOVY – kontajner pri obecnom úrade, pri bytovom dome Cintorínska 41, do domácnosti boli prinesené ČERVENÉ VRECIA na plechovky

PAPIER, ČASOPISY – kontajner pri obecnom úrade – do domácnosti boli prinesené MODRÉ VRECIA

TETRAPAKY obaly z mlieka, džúsu  –  do domácnosti boli prinesené ČÍRE VRECIA

Vo dvore firmy EKO HUNKA sa nachádzajú 3 kontajnery s objemom každý 10 m3, kde môžete každý deň od 8,00 do 16,00 hod. v pracovných dňoch i v sobotu priniesť plné vrecia s kovmi, sklom, papierom a do pripravených kontajnerov tieto odpady vysypať.


 
ÚvodÚvodná stránka