Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Kontakty

Poštová adresa, mailové kontakty

obecný úrad v ChynoranochPoštová adresa:

Obecný úrad  CHYNORANY
Cintorínska 45/1
956 33 Chynorany
Podateľňa:  podatelna@chynorany.sk 

Elektronická podateľňa:  www.slovensko.sk

Starostka obce:  Bc. Mária Lachkovičovástarostka@chynorany.sk


 
Telefónne kontakty na zamestnancov obecného úradu
Obecný úrad Chynorany 038 / 54 24 201
Bc. Lachkovičová Máriastarostka obce0905 / 930 363
JUDr. Luprich Michalprednosta 038 / 54 23 383
Nedasová Ingridsprávkyňa daní a poplatkov 038 / 54 24 264
Marková Erikamzdová účtovníčka, matrika, IOMO038 / 54 24 231
Lukáčová Helena, Stará Annaúčtovníčka038 / 54 24 265
Krošláková Alenakancelária I. kontaktu038 / 54 24 405
Magdolenová MiroslavaKatolícky dom - objednávky, kultúrne akcie0908 / 551 995
Gajdošová JarmilaDom smútku0908 / 293 502
Bezáková SoňaŠportová hala - správca0911 / 863 885

Zamestnanci obecného úradu

Prednosta obecného úradu - JUDr. Michal Luprich

tel.: 038/54 23 383
mail.: prednosta@chynorany.sk

 • žiadosti na stavebné konanie, o stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutia, povolenia na umiestnenie stavby
 • žiadosti o súpisné a orientačné čísla
 • povolenia na reklamné a propagačné tabule
 • rozhodnutia výrubu drevín
 • rozhodnutia o zvláštnom používaní miestnych komunikácií
 • povolenia na drobné stavby
 • vydávanie súhlasov k malým zdrojom znečistenia

Matrika - Erika Marková  

tel.: 038 / 54 24 231 
mail: markova@chynorany.sk

 • matričná činnosť - vydáva rodný, sobášny a úmrtný list, pripravuje podklady k uzavretiu manželstva, vykonáva zápisnice o určení otcovstva
 • overovanie podpisov a listín
 • evidencia obyvateľstva – prihlásenie a odhlásenie pobytu
 • mzdová a personálna agenda
 • IOMO

Kancelária prvého kontaktu - Alena Krošláková, Ing. Lívia Kopálová 

tel.: 038 / 54 24 405
mail: podatelna@chynorany.sk, info@chynorany.sk

 • registratúra - príjem pošty, podávanie žiadostí, výdaj tlačív
 • kopírovanie dokladov
 • podávanie informácií
 • nahlásenie vývozu žúmp

Ekonomické oddelenie - Helena Lukáčová /ekonómka/, Anna Stará

tel.: 038 / 54 24 265
mail.lukacova@chynorany.sk

 • účtovníctvo obce
 • inventarizácia obecného majetku
 • fakturácia obecných služieb

Dane a poplatky - Bc. Ingrid Nedasová /referentka miestnych daní a poplatkov/

tel.: 038 / 54 24 264 
mail.:nedasova@chynorany.sk

 • pokladňa obce
 • obecný rozhlas /vyhlasovanie správ/
 • povolenia na zriadenie trhového miesta
 • sociálna agenda /žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - domov sociálnych služieb, evidencia, rozhodnutia a sociálne posudky
 • žiadosť o poskytnutie donášky obedov
 • evidencia a výdaj smetných nádob

 


 

Hlásenie porúch a záchranné zložky

Plyn               0850 111 727Voda              0800 121 333
                       038/749 23 52   a  038/522 30 65    (do 14:00 hod)
                       0911 101 461                                   (po 14:00 hod)Elektrina        0800 111 567Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129Hasičská a záchranná služba, polícia:  112

Hasičská služba:                                     150, 112

Záchranná služba:                                  155, 112

Polícia:                                                     158, 112

Mestská polícia:                                      159

Letecká záchranná služba:                    18 155

Linka pomoci obetiam násilia:              0850 111 321

Linka dôvery:                                          02/444 60 606


 
ÚvodÚvodná stránka