Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Predaj majetku

Predaj majetku

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch zverejňuje zámer predaja a spôsob predaja podľa §9a odst.8 písme zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes ...viac...

Zverejnené 10.9.2017


 

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obec Chynorany zverejňuje  zámer predaja nehnuteľností a to spoluvlastníckeho podielu 1/14  z parc.č. C KN č. 303  čo je 16,78 m , zastavaná plocha a  ...viac...

Zverejnené 12.2.2018


 

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obec Chynorany  zverejňuje  zámer predaja a spôsob predaja  podľa § 9a odst.8 písm b) podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších p ...viac...

Zverejnené 13.2.2018


 

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obecné Chynorany zverejňuje zámer predaja a spôsob predaja a predaj  podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , novovznik ...viac...

Zverejnené 12.6.2018


 

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Obec Chynorany  zverejňuje  zámer predaja a spôsob predaja  a predaj z dôvodu  osobitného  zreteľa  podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znen ...viac...

Zverejnené 12.6.2018


 

Prevod pozemkov zámennou zmluvou

S2017/00572
Zverejňuje zámer a spôsobu prevodu pozemku zámennou zmluvou spôsobom hodným osobitného zreteľa. Jedná sa o parcele C KN  č. 1380/20 ...viac...

Zverejnené 13.6.2018


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - keyboard

Obec Chynorany  v zastúpení Bc. Máriou Lachkovičovou  starostkou, vyhlasuje  v zmysle § 9a odst.1 písm a) zákona SNR š. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  ...viac...

Zverejnené 13.8.2018


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - parcela

Obec Chynorany v zastúpení Bc. Máriou Lachkovičovou , starostkou obce vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 písm. a) zak. SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obc ...viac...

Zverejnené 13.8.2018


 

Obchodná verejná obchodná súťaž - parcela č. 107

Obec Chynorany vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - pozemku. Bližšie informácie o súťaži nájdete v priložených prílohách. ...viac...

Zverejnené 4.9.2018


 

Obchodná verejná súťaž - parcela - oznámenie

Obec Chynorany v zastúpení Bc. Máriou Lachkovičovou, starostkou obce vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 písm. a) zak. SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obci ...viac...

Zverejnené 24.10.2018


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Chynorany v zastúpení Bc. Máriou Lachkovičovou, starostkou obce vyhlasuje v zmysle  § 9a odst.1 písm. a) zak. SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obci ...viac...

Zverejnené 27.11.2018


 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok - 31.12.2018

Obec Chynorany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predmet:
najvhodnejšia ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy nehnuteľnosti na nehnuteľný majetok ...viac...

Zverejnené 13.12.2018


 
ÚvodÚvodná stránka