Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Profil a priority

Bc. Mária Lachkovičová

Bc. Mária LachkovičováNarodila som sa v Partizánskom, celý svoj život bývam v Chynoranoch, okrem 2 rokov, kedy som bývala v Bánovciach nad Bebravou. Som vydatá, mám jedného syna.

• od ukončenia strednej školy som pracovala v Tatra Bánovce n/Bebravou ako sekretárka, tajomníčka, podpredsedníčka a predsedníčka odborovej organizácie KOVO
• predsedníčka Dozornej a revíznej komisie odborového zväzu KOVO
• zastupovala som Slovenskú republiku na medzinárodnej konferencii žien v Izraeli "Ženy vo vedení spoločenských a odborových organizácií"
• pracovala som v rakúskej a.s. na pozícii od predajcu postupne po divíznu manažérku
• medzinárodná školiteľka pre 10 krajín EU


 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v zmysle čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

oznamenie-majetkovych-pomerov-2018-starostka.pdf(227.1 kB)Oznámenie za rok 2018
oznamenie-majetkovych-pomerov-starostka.pdf(192.4 kB)Oznámenie za rok 2017

Vyhodnotenie investičných akcií v rokoch 2014 - 2018 v obci

vyhodnotenie-2014-2018.pdf(2.3 MB)vyhodnotenie-2014-2018.pdf

Priority obce Chynorany na rok 2017

 • Rekonštrukcia športovej haly
 • ČOV – technologická časť do nového reaktora, odstránenie starého reaktora, výstavba nového reaktora s novou technológiou
 • Školská jedáleň – prívod plynu do kuchyne, nové plynové spotrebiče, nové vybavenie kuchyne, klimatizácia
 • Výstavba prekrytého pódia pri Kultúrnom dome V. Beniaka
 • Rekonštrukcia chodníka na ul. V. Beniaka
 • Po výmene vodovodného potrubia rekonštrukcia chodníka na ul. M.R.Štefánika
 • Oprava miestnych komunikácií ul. Priehrada, Široké, Pod hájom – krátka časť ulice, v areáli OŠK pri multifunkčnom ihrisku
 • Nový cintorín – prekládka vysokého napätia, stavebné práce
 • Inžinierske siete k výstavbe 16 nájomných bytov
 • Zateplenie obecného úradu, výmena vykurovacích zariadení, rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí
 • Katolícky dom – nákup nových vykurovacích zariadení s príslušenstvom
 • Ľudová škola umenia – výmena okien a dverí
 • Dom smútku – prepojenie cez súčasný cintorín na nový cintorín chodník, nové oplotenie
 • Outdoorové cvičenie pri multifunkčnom ihrisku

 

Priority obce Chynorany na rok 2016

 • rozšírenie kanalizácie o  dve vetvy
 • II. a III. etapa rozšírenia čistiarne odpadových vôd
 • rekonštrukcia športovej haly
 • zateplenie obecného úradu a výmena vykurovacích telies
 • výstavba novej triedy materskej školy pre 20 detí formou modulov
 • rekonštrukcia domu smútku
 • výstavba nového parkoviska pri zdravotnom stredisku
 • pokračovať v oprave strechy na starom MNV -III. časť
 • architektonické spracovanie vizualizácie nového cintorína
 • vyčistenie hydromelioračného kanála za ulicou Pod hájom
 • výstavba detského ihriska na Orieškeje roli
 • rekonštrukcia kuchyne a WC v katolíckom dome
 •  výmena okien, dverí, brán na požiarnej zbrojnici
 • rekonštrukcia ihriska - ZŠ Chynorany

 

Priority obce Chynorany na rok 2015

 • Schválenie Zmien a doplnkov územného plánu č.1
 • Vypracovanie a schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020
 • Pokračovať technologickou časťou na rozšírení ČOV Chynorany
 • Architektonické spracovanie vizualizácie nového cintorína a vyňatie ornej pôdy na výstavbu nového cintorína
 • Odborné posúdenie a ošetrenie stromov na ulici V. Beniaka a na cintoríne
 • Rekonštrukcia športovej haly
 • Výmena verejného osvetlenia za nové LED osvetlenie na základe auditu verejného osvetlenia
 • Vyčistenie hydromelioračného kanála za ulicou Pod hájom
 • Výmena drôtového rozhlasu za bezdrôtový na území celej obce
 • Rozšírenie materskej školy o ďalšiu triedu
 • Výmena strechy na požiarnej zbrojnici
 • Pokračovať v oprave strechy na bývalom MNV
 • Výmena zostávajúcich starých okien a dverí na Katolíckom dome
 • Výstavba detského ihriska na Orieškeje roli
 • Zateplenie obecného úradu a výmena vykurovacích telies
 • Opravy obecných ciest

 
ÚvodÚvodná stránka