Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Symboly a štatúty obce

        Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Symboly obce boli na návrh obce zapísané do Heraldického registra SR pod signatúrou        C – 20/1993.

Komentár: Kopije pochádzajú z najstaršej obecnej pečate zo 16. stor. s motívom sv. Vojtecha, ľalia je atribútom Panny Márie, ktorá sa vznáša nad pluhom v mladšej pečati obce z 19. stor.

Dátum prijatia: 15.03.1993

Číslo uznesenia: OZ - 519/93

Signatúra HR SR: C-20/1993

Autori: Miroslav Kollár

 

         Erb obce         vlajka obce

 

     Heraldický register Slovenskej republiky predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR.  od r. 1991, sekcia verejnej správy - odbor archívov. Jeho poslaním je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - predovšetkým mestských a obecných erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje najmä s dvoma odbornými heraldickými zbormi: Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra a Heraldickým kolégiom.


 
ÚvodÚvodná stránka