Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k priznaniu miestnych daní za rok 2017

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa a miestne dane rok 2017
 17-dp-md.pdf (1023.6 kB) 17-dp-md.pdf (1023.6 kB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Tlačivá k prideleniu nájomného obecného bytu

Tlačivá pre výrub drevín, znečisťovanie ovzdušia

Tlačivá k poskytnutiu sociálnych služieb

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivo na povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie

Tlačivá pre povolenie trhoviska

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu v Chynoranoch

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku v Chynoranoch.

Tlačivo o vydanie osvedčenia o evidencii SHR

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov _SHR

Tlačivá pre evidencia budov

Tlačivá pre evidenciu obyvateľov

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 pl tp.pdf (53.4 kB) pl tp.pdf (53.4 kB)

Odhlasovací lístok k trvalému pobytu
 ol tp.pdf (51.1 kB) ol tp.pdf (51.1 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 pl pp.pdf (55.7 kB) pl pp.pdf (55.7 kB)

Potvrdenie o pobyte
 pop.pdf (50.2 kB) pop.pdf (50.2 kB)

Stavebné tlačivá

Žiadosť o vydanie k vodnej stavbe, v ktorých je obec príslušná vydať povolenie, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej – dokončenej) stavby

Ohlásenie plynovej, elektrickej, vodovodnej prípojky

ÚvodÚvodná stránka