Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok - 31.12.2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok - 31.12.2018Vytlačiť
 

Obec Chynorany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predmet:
najvhodnejšia ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy nehnuteľnosti na nehnuteľný majetok obce a to pozemku parc. reg. C KN č. 2321/3 o výmere 659 m² , druh pôdy zastavané plochy a nádvoria , LV 1202 , k.ú. Chynorany , vedenom Okresným úradom Partizánske , odbor katastra nehnuteľností za kúpnu cenu minimálne vo výške 10,-€ /m².
Bližšie informácie a podmienky súťaže sú v priloženej prílohe


 
 
ÚvodÚvodná stránka