Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo /webová stránka/ obce Chynorany.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

S2019/00599
Žiadateľ : Mano Ľubomír , ul. M.R.Štefánika 881/6, 956 33 Chynorany , podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny  podľa § 47 odst.3 , zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti je  1 ks dreviny –smrek obyčajný s obvodom kmeňa 127 cm nameraných 130 cm nad zemou.. Smrek obyčajný sa nachádza na parcele C KN č. 1667, zastavaná plocha , k.ú. Chynorany. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť bola odôvodnená tým , že svojou výškou a blízkosťou k rodinnému domu ohrozuje majetok a zdravie osôb. Zasahuje konármi nad susedný pozemok .


 
 

Integrované obslužné miesta občana ,, IOMO“

pracovisko IOMONaša obec pokračuje v  Modernizácia miest a obcí Slovenska  prostredníctvom ďalšieho realizovaného projektu ,,IOMO“.
Občania môžu v prevádzkach IOMO získať výpisy z verejných aj z neverejných informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať ďalšie doplnkové služby.


V súčasnosti na jednom mieste vybavíte:
List vlastníctva                             7,90 €
Výpis z obchodného registra       4,50 €
Výpis/odpis registra trestov         3,90 € .

Pracovisko IOMO na obecnom úrade sa nachádza na prízemí budovy vľavo.
Kontakt: p. Marková, tel.: 038 / 54 24 231


 
ÚvodÚvodná stránka