Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo /webová stránka/ obce Chynorany.

Pečať Rozvoja obcí a miest a protokol o získaní pečate

protokol o získaní pečate

Samospráva je významnou súčasťou verejnej správy. V roku 2015 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotenie obcí a miest z pohľadu potenciálu rozvoja. Vyhodnotené boli všetky obce a mestá na Slovensku. Hodnotiaca analýza preukázala...pokračovanie článku...


 

Certifikát Dôveryhodná Firma

Certifikát Dôveryhodná Firma

Certifikát Dôveryhodná Firma je ocenenie cielené v prvom rade na pozitívnu prezentáciu spoločnosti na internete a vytváranie dobrého obrazu. Potenciálny zákazník, ktorý prvýkrát navštívi sídlo firmy získa omnoho lepšiu dôveru v spoločnosť, ktorá bola ocenená externou, nezávislou organizáciou, než spoločnosť, ktorá nemá žiadne ocenenie.


 

Knižnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Chynoranoch

knižnica zostavená z kníh slovenských autorov

MO MS v Chynoranoch  zriadil vďaka mnohým darcom v priebehu roka 2015 vlastnú knižnicu, zostavenú z kníh slovenských autorov. Od  1.2.2016 ponúka záujemcom   čitateľom  službu zapožičiavania  týchto kníh.  Zoznam kníh je zverejnený na podstránke Matice slovenskej.


 

Odovzdávanie protipovodňových balíkov

 

 

     Vo štvrtok, dňa 29.10. 2015 sa v Prievidzi v priestoroch OR HaZZ uskutočnilo odovzdávanie protipovodňových balíkov prvej pomoci. ...pokračovanie článku a foto tu....


 

Vidiecka žena - Líderka 2015

 

        V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal 14. ročník súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2015. Pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej a župana Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára v spolupráci s partnermi súťaže 15.10.2015 v Zubrohlave. Do Zubrohlavy prišli ..... viac na....


 

Poďakovanie

starostka obce Chynorany

 

Milí občania,

ďakujem všetkým, ktorí dňa 15.11.2014 prišli  k volebným urnám. Osobitne by som  rada poďakovala občanom, ktorí tým, že mi dali svoj hlas vyjadrili svoju spokojnosť s mojou prácou za uplynulé volebné obdobie a utvrdili ma v presvedčení, že cesta a cieľ, ktorý som si vytýčila sú správne.

Ako starostka obce Chynorany by som si želala, aby sa čo najviac občanov zapájalo do verejného života svojimi návrhmi,  podnetmi a aktivitami pomáhali nielen pri skrášľovaní a budovaní našej obce, ale i pri riešení problémov.

Bc. Mária Lachkovičová


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

S2019/00599
Žiadateľ : Mano Ľubomír , ul. M.R.Štefánika 881/6, 956 33 Chynorany , podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny  podľa § 47 odst.3 , zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti je  1 ks dreviny –smrek obyčajný s obvodom kmeňa 127 cm nameraných 130 cm nad zemou.. Smrek obyčajný sa nachádza na parcele C KN č. 1667, zastavaná plocha , k.ú. Chynorany. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť bola odôvodnená tým , že svojou výškou a blízkosťou k rodinnému domu ohrozuje majetok a zdravie osôb. Zasahuje konármi nad susedný pozemok .


 
 
ÚvodÚvodná stránka