Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnostiVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Chynoranoch zverejňuje zámer predaja a spôsob predaja podľa §9a odst.8 písme zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti parcely C KN č. 599/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 629 m² Miroslavovi Pospíchalovi, Moyzesova 470/21, Chynorany . Dôvodom osobitného zreteľa je , že žiadateľ túto parcelu chce využiť na rozšírenie servisu a technickú prípravu vozidiel a pre obec táto parcela nie je využiteľná .

Chynorany 10.9.2017


 
 
ÚvodÚvodná stránka