Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnosti

Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľnostiVytlačiť
 

Obec Chynorany zverejňuje  zámer predaja nehnuteľností a to spoluvlastníckeho podielu 1/14  z parc.č. C KN č. 303  čo je 16,78 m², zastavaná plocha a nádvorie , LV 2838 , k.ú. Chynorany Jaroslavovi Babišovi a Viere Babišovej, Priehrada 465/9, 956 33 Chynorany za cenu 10,- € /m², čo činí celkom 167/,80 €. Zámer predaja podľa  § 9 odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov uznesením č. 420/2017 zo dňa 13.12.2017. Dôvodom osobitného zreteľa , že sa jedná o spoluvlastnícky podiel obce v 1/14 , čo je 16,78 m² ktorý pre obec nie je využiteľný.

V Chynoranoch dňa 12.2.2018


 
 
ÚvodÚvodná stránka