Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr

Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
108/2019STRECHAFER s.r.o., Záhumnie 283, 956 33 Chynorany Prenájom nebyt.priestoru 484,00 €
107/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Dôveryhodná služba vyd.certifikátov 0,00 €
106/2019doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária, Hlavná 25, 040 01 KošicePoskytovanie právnych služieb 0,00 €
105/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 BratislavaPoskytnutie dotácie 5 000,00 €
104/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Realizácia vegetačných prvkov16 322,08 €
103/2019MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 14677/2, 974 01 Banská Bystrica Vybavenie pre ZŠ v Chynoranoch-Didaktické pomôcky 41 112,46 €
102/2019MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 14677/2, 974 01 Banská Bystrica Vybavenie pre ZŠ v Chynoranoch-IKT27 080,78 €
101/2019Miroslav Revay, Pod stanicou 622/20, 956 33 ChynoranyVykurovanie, údržba, drobné opravy 2 800,00 €
100/2019Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Výstavba multifunkčného ihriska 38 000,00 €
099/2019ÚPSVaR Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 PartizánskeAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 €
098/2019Agroeduka občianske združenie, Hlavná 1, 911 05 Trenčín Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 800,00 €
097/2019Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor č. licencie 491, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyAudit účtov.závierky a konsolidovanej účt.závierky k 31.12.20191 800,00 €
096/2019ESEZA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 813 06 Bratislava Zníženie energetickej náročnosti Kul.domu v Chynoranoch 900,00 €
095/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15Technická vybavenosť pre byt.dom 16 b.j.12 110,00 €
094/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15BD 16 b.j.  290 670,00 €
Položky 1-15 z 107
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 72
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
072/2018ISIT Slovakia, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava Zabezpečenie služieb v oblasti ochrany osob.údajov 0,00 €
071/2018Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyZabezpečenie ochrany osobných údajov 0,00 €
070/2018Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyOchrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci0,00 €
069/2018EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Kontrola multifunkčného ihriska  230,00 €
068/2018Ing. Michal Kováčik, Kukučínova 675/7, 956 33 Chynorany Odpredaj pozemku obci, parc. č. 107/2 992,20 €
067/2018Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Výstavba detského ihriska 9 000,00 €
066/2018FOLLOW s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠVB v Chynoranoch13 458,20 €
065/2018EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33Zabezpečenie odstraňovania závad v schodnosti chodníkov0,00 €
064/2018Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinazriadenie účtu0,00 €
063/2018SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislavapreložka plynárenského zariadenia0,00 €
062/2018Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica Plne funkčný automatický externý defibrilátor Powerheart G50,00 €
061/2018MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Združené služby dodávky elektriny 0,00 €
060/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaRekonštrukcia priestorov požiarnej zbrojnice23 356,09 €
059/2018Regionálne kultúrne centrum v PrievidziFinancovanie účastníkov-Jeseň je dar 40,00 €
058/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaGrantový účet0,00 €
Položky 1-15 z 72
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 90
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
090/2017Anna Krajčovičová, Lúčna 214/5, 956 33 Chynorany Prenájom pozemku na osadenie prefabrik.garáže19,92 €
089/2017Mgr. Mária Lištiaková, 956 32 Rajčany 21Nájom nebytových priestorov  277,15 €
088/2017Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody z verej.vodovodu Cintorínska č.50,00 €
087/2017ZO SZZ, Ing. Jozef Vacval, Stará cesta 17, 956 33 ChynoranyPrenájom Domu záhradkárov  100,00 €
086/2017Miroslav Pospíchal, Moyzesova 470/21, 956 33 ChynoranyPozemková nehnuteľnosť v k.ú.Chynorany6 290,00 €
085/2017E-cycling s.r.o.,Robotnícka 10, 97401 Banská Bystrica Systém združeného nakladania s odpadmi 0,00 €
084/2017Mgr. Anna Brokešová, Jilemnického 6, 934 01 Levice Členstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  120,00 €
083/2017PhDr. Denisa Harineková, Nám. SNP 187/16, 958 01 Partizánske Členstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  130,00 €
082/2017Mgr.art. Martina Kovaľ Majerníková, Povraznícka 7, 811 05 Bratislava 2Členstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  220,00 €
081/2017PaedDr. Ivan Kováč, Černyševského 38, 851 01 Bratislava Členstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  270,00 €
080/2017MgA. Martina Longinová, Pražská 946, 280 02 Kolín 2, Česká republikaČlenstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  120,00 €
079/2017Ján Podoba, Moyzesova 445/40, 958 01 Partizánske Členstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  120,00 €
078/2017MUDr.Richard Veselý, Kuzmányho 7, 040 01 Košice Členstvo v porote súťaže Beniakove Chynorany  170,00 €
077/2017Ing. Katarína Gajdošová, Školská 190/5, 956 33 Chynorany Ukončenie nájmu pozemku, parc. č.1430,00 €
076/2017SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o pripoj.do distribuč.siete-nový byt.dom vchod č.10,00 €
Položky 1-15 z 90
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 188
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
098/2016Peter Tomka, Fándlyho 498/28, 956 18 BošanyZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiprevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti20 086,00 €11.8.2016nestanovený
097/2016ENVI - PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva o odpadochpodmienky prevádzkovania miestneho systému zberu triedeného odpadu0,00 €30.7.2016nestanovený
096/2016Albert Rác, Daniela Gaššová, Stará cesta 511/4, 956 33 ChynoranyDohoda o ukončení kúpnej zmluvyzrušenie zmluvy0,00 €29.8.2016nestanovený
095/2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôddodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd0,00 €30.7.2016nestanovený
094/2016Simona Brňová, Lúčna 216/7, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €13.7.2016nestanovený
093/2016Andrea Halajová, Moskovská 5, 974 04 Banská BystricaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta30,00 €27.8.2016nestanovený
092/2016Bezák Peter - INDUSTRIE MONTAGE, M.R. Štefánika 893/30, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory na ObZS Chynorany 546,60 €6.7.2016nestanovený
091/2016Marková Veronika rod. Marková Ing., Stará cesta 246/91 , 972 11 Lazany, SR, Zimmermannová Jolana rod. Marková, Na Karlove 16, 97 401 Banska Bystrica, Jurečková Emília rod. Marková Trvale, Milkina 17, 971 01 Prievidza, Sklenárová Margita rod. Marková, Hollého 724/102, 03 601 Martin, Miškivová Mária rod. Marková Ing., Pieskovcová 29, 84 107 BratislavaKúpna zmluvakúpa nenuteľostí 523,50 €28.7.2016nestanovený
090/2016Magdolenová Elena rod. Pauličková, Hviezdoslavova 640/66, 956 33 ChynoranyKúpna zmluvanehnuteľnoti vo výlučnom vlastníctve Eleny Magdolenovej2 329,27 €6.7.2016nestanovený
089/2016Chrenková Eugénia r. Bezáková, M.R. Štefánika 913/33, 956 33 Chynorany a Bezáková Mária r. Bezáková, V. Okružná 1105/79, 958 01 PartizánskeKúpna zmluvakúpa C KN 2583/34, C KN 2583/13, C KN 2583/12, C KN 2582/23 409,78 €6.7.2016nestanovený
088/2016Albert Rác, Daniela Gaššová, Stará cesta 511/4, 956 33 ChynoranyKúpna zmluvaPredmetom kúpnej zmluvy je pozemková nehnuteľnosť v katastrálnom území Chynorany vo vlastníctve obce Chynorany, evidovaná na katastrálnej mape na Okresnom úrade Partizánske, katastrálnom odbore a to parcela registra C KN č.1218/1 , záhrada vo výmere 20 m²,  104,00 €28.6.2016nestanovený
087/2016Ing. Tomáš Mikuš, Streďanská 2661/49, 956 33 Chynoranyzmluva o odvádzaní odpadných vôdodvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti producenta0,00 €19.7.2016nestanovený
086/2016INSA s.r.o., Niklova ulica, 926 01 SereďZmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormizavedenie systému triedeného zberu batérií a akumulátorov0,00 €31.7.2016nestanovený
085/2016Mgr. Dana Chudobová, č.d. 435, 956 02 UrminceDohoda o ukončení nájomnej zmluvyprenájom nebytového priestoru0,00 €28.6.2016nestanovený
084/2016Pavol Barták, č.d. 130, 956 55 Haláčovcezmluva o nájme nebytových priestorov v ObZSprenájom nebytového priestoru 327,45 €18.8.2016nestanovený
Položky 91-105 z 188
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 348
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
349/2015Dobiášová Anna, Tehelná 1258/19, 958 01 PartizánskeZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta30,00 €31.12.2015nestanovený
348/2015Dávidová Mária, Školská 200/16, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
347/2015Bezáková Oľga, Záhumnie 447/24, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
346/2015Bezáková Oľga, Záhumnie 447/24, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
345/2015Ing. Kovalíková Mária, Továrenska 505/6, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
344/2015Ing. Kovalíková Mária, Továrenska 505/6, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
343/2015Revayová Mária, M.R. Štefánika 928/3, ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
342/2015Kramár Stanislav, Tajovského 863/6, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
341/2015Mária Hagarová, Pribinova 962/9, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
340/2015Mária Hagarová, Pribinova 962/9, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
339/2015Natália Adamcová, Veľká Okružná 1022/14, 958 01 PartizánskeZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
338/2015SANSA s.r.o., Alena Bujnová, Horská 1307/35, 958 06 PartizánskeZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom priestoru v ObZS 149,14 €4.12.201529.2.2016
337/2015Ing. Nataša Šrámková, Štúrova 941/10, 956 33 ChynoranyZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostipredaj nehnuteľnosti20 086,00 €16.1.2016nestanovený
336/2015Ing. Vladimír Šrámek, Štúrova 941/10, 956 33 ChynoranyZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostipredaj nehnuteľnosti20 086,00 €16.1.2016nestanovený
335/2015Soňa Valcharová, V. Beniaka 42, 956 33 Chynoranyzmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Chynorany15,00 €31.12.2015nestanovený
Položky 1-15 z 348
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 44
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
116/2016Marta Nedasová, Kútovská 3/6, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €nestanovenýnestanovený
3-nz-2014-dodMartin Hunka, Chynoranydodatok č.1/2014 NZnájomná zmluva0,00 €30.12.201431.12.2015
22/12/2014Ján Janík, Lúčna 216, ChynoranyZmluva o dieloprogramový rozpočet obce 310,00 €25.12.2014nestanovený
15.12.2014SPP - a.s., Bratislavazmluva o dodávke plynudodávka plynu0,00 €18.12.2014nestanovený
MZ 1/11/2014Ing. Peter Gráčik, Krátka 4204/12, TopoľčanyMandátna zmluvavýkon inžinierskych činností 890,00 €14.11.2014nestanovený
100699 08U01Enviromentálny fond, Bukurešťská 4, 813 26 BratislavaZmluva o poskytnutí podporyúprava zmluvných podmienok50 000,00 €3.12.2014nestanovený
ZoD 15/14Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 11 NitraZmluva o dielostavebné práce a dodávka materiálov na ČOV Chynorany 148 800,00 €19.11.2014nestanovený
8001610914SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/bzmluva o pripojeníodberné plynové zariadenie0,00 €20.10.2014nestanovený
4/9/2014Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, Bratislavamandátna zmluvazateplenie, uprava a výmena zdroja tepla a teplej vody OU Chynorany 960,00 €20.10.2014nestanovený
/2014Ing. Ervin Ďurka, Žabokreky nad Nitrou 111, 958 52zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpaduodber a odvoz odpadu1,00 €20.10.2014nestanovený
0914/1VITAMED.SK sro, 1.Mája 45, 902 01 PezinokKúpna zmluvadodávka a inštalácia tovaru23 997,60 €10.10.2014nestanovený
č..30/001/14Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaMandátna zmluva dodatok č.1 k zmluve č.30/001/14 zo dňa 10.1.20140,00 €3.10.2014nestanovený
PZ1233056180Kooperativa poisťovňa, as, Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistná zmluvapoistenie zamestnancov18,66 €11.9.2014nestanovený
ZoD1/2014Ing. arch. Janka Privalincová, Azalková 11, 949 01 NitraZmluva o dieloúzemnoplánovacia dokumentácia2 090,00 €11.9.2014nestanovený
KZ č.5/2014Juraj Paninár, Sládkovičova 566/8, 956 33 ChynoranyKúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti3 000,00 €2.9.2014nestanovený
Položky 1-15 z 44
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 45
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZoS20130530Ján Janík, Lúčna 216, Chynoranyzmluva o spolupráciadministrácia webového sídla Obce Chynorany 120,00 €12.6.201331.5.2014
ZoD č.1/2013Miroslav Revay, Pod stanicou 322/20, ChynoranyZmluva o dielozabezpečenie vykurovania 400,00 € (jednotková)3.10.2013nestanovený
4/2013Ján Janík, Lúčna 216, ChynoranyZmluva o dieloZmluva o dielo 500,00 €21.12.2013nestanovený
02/2014Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, BratislavaMandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávaniarozšírenie ČOV pre ďalších 1500 ekvivalentných obyv.-stavebná i technologická časť1 900,00 €17.1.2014nestanovený
3-nzMartin Hunka, ChynoranyNájomná zmluvanájom rd40,00 €3.1.2014nestanovený
25/10/2013Peter Fráter, Javorová 523/1, Partizánskekúpna zmluvanehnuteľnosť v katastrálnom území Chynorany17 967,84 €16.10.2013nestanovený
dod.č.2SPP - a.s., Bratislavadodávka plynuzmena odberných miest0,00 €12.10.2013nestanovený
12-NZ-2005PharmDr.Stanislav LidayDodatok č.4nájom nebytových priestorov2 442,88 €4.10.2013nestanovený
30/9/2013ďalej len nadobúdatelia ,,viď. zmluva,,návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnostínehnuteľnosti, parcely registra C0,00 €1.10.2013nestanovený
8/2-NZ-2011Alžbeta Jankejová, Chynorany 943/12Zmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory 201,00 €1.10.2013nestanovený
16-NZ-2013Bc. Marianna Danáková, Chynorany 774/56Zmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory 273,24 €1.10.2013nestanovený
2592013/1Bebjakm Bebjakm Borošová, Bebjakkúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti1 535,13 €26.9.2013nestanovený
2592013Bebjak, Borošová, Bebjak, Bebjakkúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti 666,00 €26.9.2013nestanovený
121339210Západoslovenská dstribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení 204,60 €20.9.2013nestanovený
17/9/2013-1Alexandra Bangová, Sputníkova 19, Bratislava, 821 02zmluva o dielomoderovanie koncertného vystúpenia 250,00 €18.9.2013nestanovený
Položky 1-15 z 45
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
116/2016Marta Nedasová, Kútovská 3/6, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €nestanovenýnestanovený
20121221Obec ChynoranyKúpna zmluvapredaj nehnutelnosti1 781,29 €21.12.2012nestanovený
2012/IIC/01/035STRABAG s.r.o.Zmluva o dieloObnova miestnych komunikácii v sidelnom útvare Primaske v obci Chynorany.30 656,77 €17.10.2012nestanovený
8014A40812SPP - distribucia, a.s.ZMLUVA O PRIPOJENIZMLUVA O PRIPOJENI0,00 €24.8.2012nestanovený
2/NZ/2012Gabriela HunkovaNájomná zmluvaNájomná zmluva 120,00 €1.10.201231.12.2012
2012/HC/01/026STRABAG s.r.o.ZMLUVA O DIELOObnova miestnych komunikacii 290 132,92 €11.10.20121.10.2016
30/12Symbolika Hlohovec s.r.o.Zmluva o dodávkePremetom dodavky ie orientaani system Mistiral M2 pre obec Chynorany,0,00 €10.9.2012nestanovený
20120813QSCert, spol. s r,o.Zmluva o dielovykonanie personalneho auditu1 404,00 €13.8.2012nestanovený
201209041Azet Servis s.r.o.ZMLUVA O SPOLUPRACI A PORADENSTVEKonzultacne sluzby50,00 €5.9.2012nestanovený
20120803MATE s.r.o.Verejná vyhláškaOznámenie o začatí stavebného konania0,00 €3.8.2012nestanovený
14NZ2012BUILDING s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov 417,20 €1.6.2012nestanovený
7NZ2012Mgr. Dana ChudobováZmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov 311,70 €1.6.2012nestanovený
18NZ2012PALIMO, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov 581,80 €1.7.2012nestanovený
20120629Adriana MagdolenováZmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov Kultúrneho domu V.Beniaka1 124,22 €1.7.2012nestanovený
9406104175Obec ChynoranyZmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €12.7.2012nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
116/2016Marta Nedasová, Kútovská 3/6, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €nestanovenýnestanovený
1-7/2011EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33dodatok k zmluvezber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu0,00 €1.7.2011nestanovený
2/1-NZ-2011FAVAB s.r.o., Jaskový rad 211, BratislavaNájomná zmluvanebytové priestory domu služieb 808,80 €13.10.2011nestanovený
1-2011Reštaurácia CentrumZmluva o nájme nebytových priestorov67,00 €1.11.2011nestanovený
13/1-NZ-2011Roman Beniak - KvetyZmluva o nájme nebytových priestorov 732,80 €11.10.2011nestanovený
1 /1-NZ-2011Milan VargaZmluva o nájme nebytových priestorov 899,20 €11.10.2011nestanovený
0105K/1Branislav OravecNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov1 443,00 €11.10.2011nestanovený
2-NZ-2011FAVAB s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 808,80 €1.7.2011nestanovený
1/1-NZ-2011Jana BezákováZmluva o nájme nebytových priestorov 462,00 €11.10.2011nestanovený
1/1-2011Adriana MagdolenováZmluva o nájme nebytových priestorov 931,10 €11.10.201130.6.2012
41/2011Obec ChynoranyDelimitačný protokolprevod majetku25 962,00 €28.9.2011nestanovený
20111228Martin KomadaKúpna zmluvaPredaj nehnutelnost LV.1202 parc.č. 1825/617 073,10 €28.12.2011nestanovený
3002510Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úverZmluva o Dexia Komunál Eurofondy úver0,00 €21.12.2011nestanovený
20110914Guba AntonKúpna zmluvaPredaj nehnutelnostu4 147,50 €14.9.2011nestanovený
89Obec ChynoranyZmluva o dielo č.89/PČistenie odpadových vôd7,50 €1.11.2011nestanovený
Položky 1-15 z 27
ÚvodÚvodná stránka