Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChynoranyHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr

Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
108/2019STRECHAFER s.r.o., Záhumnie 283, 956 33 Chynorany Prenájom nebyt.priestoru 484,00 €
107/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Dôveryhodná služba vyd.certifikátov 0,00 €
106/2019doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária, Hlavná 25, 040 01 KošicePoskytovanie právnych služieb 0,00 €
105/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 BratislavaPoskytnutie dotácie 5 000,00 €
104/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Realizácia vegetačných prvkov16 322,08 €
103/2019MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 14677/2, 974 01 Banská Bystrica Vybavenie pre ZŠ v Chynoranoch-Didaktické pomôcky 41 112,46 €
102/2019MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 14677/2, 974 01 Banská Bystrica Vybavenie pre ZŠ v Chynoranoch-IKT27 080,78 €
101/2019Miroslav Revay, Pod stanicou 622/20, 956 33 ChynoranyVykurovanie, údržba, drobné opravy 2 800,00 €
100/2019Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Výstavba multifunkčného ihriska 38 000,00 €
099/2019ÚPSVaR Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 PartizánskeAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 €
098/2019Agroeduka občianske združenie, Hlavná 1, 911 05 Trenčín Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 800,00 €
097/2019Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor č. licencie 491, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyAudit účtov.závierky a konsolidovanej účt.závierky k 31.12.20191 800,00 €
096/2019ESEZA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 813 06 Bratislava Zníženie energetickej náročnosti Kul.domu v Chynoranoch 900,00 €
095/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15Technická vybavenosť pre byt.dom 16 b.j.12 110,00 €
094/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15BD 16 b.j.  290 670,00 €
Položky 1-15 z 107
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 72
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
072/2018ISIT Slovakia, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava Zabezpečenie služieb v oblasti ochrany osob.údajov 0,00 €
071/2018Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyZabezpečenie ochrany osobných údajov 0,00 €
070/2018Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, 955 03 TopoľčanyOchrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci0,00 €
069/2018EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Kontrola multifunkčného ihriska  230,00 €
068/2018Ing. Michal Kováčik, Kukučínova 675/7, 956 33 Chynorany Odpredaj pozemku obci, parc. č. 107/2 992,20 €
067/2018Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Výstavba detského ihriska 9 000,00 €
066/2018FOLLOW s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠVB v Chynoranoch13 458,20 €
065/2018EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33Zabezpečenie odstraňovania závad v schodnosti chodníkov0,00 €
064/2018Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilinazriadenie účtu0,00 €
063/2018SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislavapreložka plynárenského zariadenia0,00 €
062/2018Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica Plne funkčný automatický externý defibrilátor Powerheart G50,00 €
061/2018MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Združené služby dodávky elektriny 0,00 €
060/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaRekonštrukcia priestorov požiarnej zbrojnice23 356,09 €
059/2018Regionálne kultúrne centrum v PrievidziFinancovanie účastníkov-Jeseň je dar 40,00 €
058/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaGrantový účet0,00 €
Položky 1-15 z 72
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 90
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
075/2017SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o pripoj.do distribuč.siete-nový byt.dom vchod č.20,00 €
074/2017Building s.r.o., M.R.Štefánika 891, 956 33 ChynoranyNebyt.priestory na ObZS Chynorany0,00 €
073/2017ZO SZZ, Ing. Jozef Vacval, Stará cesta 17, 956 33 ChynoranyPrenájom Spracovateľského centra 10,00 €
072/2017Mgr. Zuzana Hrabovská, Ulica Rudolfa Mocka 1/C, 841 04 Bratislava Nájom hrob.miesta č.16130,00 €
071/2017Simona Supuková, Banská Belá 349 , 966 15Nájom nebytových priestorov 0,00 €
070/2017SlužbyTop s.r.o. , Brezová 32813, Tovarníky Prenájom bytu č. 140,00 €
069/2017Beniakove Chynorany, občianske združenie, Valentína Beniaka 46/229, 956 33 ChynoranyPoskytnutie finanč.prostriedkov 1 000,00 €
068/2017Albert Rác, Stará cesta 511/4, 956 33 ChynoranyPozemkové nehnuteľnosti v k.ú. Chynorany 0,00 €
067/2017Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch, Bernolákova 202/18, ChynoranyPredaj hmotného majetku  250,00 €
066/2017Jozef Marko, Gaštanová 3, 956 33 ChynoranyPrenájom priestorov v Kultúrnom dome V.Beniaka 654,60 €
065/2017Simona Lučanská, Staničná 175, 956 31 KrušovceNájom hrob.miesta č.10577,00 €
064/2017Betonárka Nadlice, spol.s.r.o.,Podhorská 3860/35,92 101 BankaPrenájom stavebného pozemku  800,00 €
063/2017Anna Horáčková, Bošianska cesta 532/24prenájom hrobového miesta8,00 €
062/2017Eva Benková,Partizánska 389/20, 956 18 Bošany Nájom hrob.miesta č.101430,00 €
061/2017Jana Bebjaková, Štúrova 930/1, Chynorany 956 33prenájom hrobového miesta15,00 €
Položky 16-30 z 90
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 188
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
189/2016ZDB, spol. s.r.o., Báb 232, 951 34, v zastúpení Bohumil BabickýZmluva o dielozhotovenie stavebných prác22 252,33 €30.12.2016nestanovený
188/2016SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynudodávka plynu0,00 €28.12.2016nestanovený
187/2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 810 05 Bratislava 15Záložná zmluvazriadenie záložného práva0,00 €28.12.2016nestanovený
186/2016ASO VENDING, Poľná 125, 974 05, Banská BistricaZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom miestnosti v ObZS0,00 €20.1.2017nestanovený
185/2016Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 949 01 NitraNájomná zmluvaprenájom časti pozemku4,75 €30.12.2016nestanovený
184/2016SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaDohoda o podmienkachzrušenie dvoch kusov STL pripojovacích plynovodov0,00 €28.12.2016nestanovený
183/2016ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 846 47 Bratislava 1zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny0,00 €28.12.2016nestanovený
182/2016Tibor Cifra, Cintorínska 41/7, 956 33 Chynoranyzmluva o nájmeprenájom pozemku, záhradky6,30 €29.12.2016nestanovený
181/2016Pavol Barták, č.d. 130, 956 55 HaláčovceZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom miestnosti v ObZS 327,45 €29.12.2016nestanovený
180/2016PROFITEM s.r.o., M. Benku 2430/12Zmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory na Obvodnom zdravotnom stredisku 393,12 €23.12.2016nestanovený
179/2016Marián Németh, Cintorínska 19/4, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €20.12.2016nestanovený
178/2016Ján Marko, Slnečná 2514/21, 955 01 TopoľčanyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €20.12.2016nestanovený
177/2016MgA. Martina Longinová, č.d. 2, 280 02 Kolín, ČRZmluva o dieloČlenstvo v porote festivalu Beniakove Chynorany 100,00 €20.12.2016nestanovený
176/2016PeadDr. Ivan Kováč, Černiševského 38, 851 01 BratislavaZmluva o dieloČlenstvo v porote festivalu Beniakove Chynorany 200,00 €20.12.2016nestanovený
175/2016Klára Sádová, Čsl. Armády 12, 040 01 KošiceZmluva o dieloČlenstvo v porote festivalu Beniakove Chynorany 200,00 €20.12.2016nestanovený
Položky 1-15 z 188
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 348
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
349/2015Dobiášová Anna, Tehelná 1258/19, 958 01 PartizánskeZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta30,00 €31.12.2015nestanovený
348/2015Dávidová Mária, Školská 200/16, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
347/2015Bezáková Oľga, Záhumnie 447/24, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
346/2015Bezáková Oľga, Záhumnie 447/24, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
345/2015Ing. Kovalíková Mária, Továrenska 505/6, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
344/2015Ing. Kovalíková Mária, Továrenska 505/6, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
343/2015Revayová Mária, M.R. Štefánika 928/3, ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
342/2015Kramár Stanislav, Tajovského 863/6, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
341/2015Mária Hagarová, Pribinova 962/9, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
340/2015Mária Hagarová, Pribinova 962/9, 956 33 ChynoranyZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
339/2015Natália Adamcová, Veľká Okružná 1022/14, 958 01 PartizánskeZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta0,00 €31.12.2015nestanovený
338/2015SANSA s.r.o., Alena Bujnová, Horská 1307/35, 958 06 PartizánskeZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom priestoru v ObZS 149,14 €4.12.201529.2.2016
337/2015Ing. Nataša Šrámková, Štúrova 941/10, 956 33 ChynoranyZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostipredaj nehnuteľnosti20 086,00 €16.1.2016nestanovený
336/2015Ing. Vladimír Šrámek, Štúrova 941/10, 956 33 ChynoranyZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostipredaj nehnuteľnosti20 086,00 €16.1.2016nestanovený
335/2015Soňa Valcharová, V. Beniaka 42, 956 33 Chynoranyzmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Chynorany15,00 €31.12.2015nestanovený
Položky 1-15 z 348
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 44
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
116/2016Marta Nedasová, Kútovská 3/6, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €nestanovenýnestanovený
3-nz-2014-dodMartin Hunka, Chynoranydodatok č.1/2014 NZnájomná zmluva0,00 €30.12.201431.12.2015
22/12/2014Ján Janík, Lúčna 216, ChynoranyZmluva o dieloprogramový rozpočet obce 310,00 €25.12.2014nestanovený
15.12.2014SPP - a.s., Bratislavazmluva o dodávke plynudodávka plynu0,00 €18.12.2014nestanovený
MZ 1/11/2014Ing. Peter Gráčik, Krátka 4204/12, TopoľčanyMandátna zmluvavýkon inžinierskych činností 890,00 €14.11.2014nestanovený
100699 08U01Enviromentálny fond, Bukurešťská 4, 813 26 BratislavaZmluva o poskytnutí podporyúprava zmluvných podmienok50 000,00 €3.12.2014nestanovený
ZoD 15/14Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 11 NitraZmluva o dielostavebné práce a dodávka materiálov na ČOV Chynorany 148 800,00 €19.11.2014nestanovený
8001610914SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/bzmluva o pripojeníodberné plynové zariadenie0,00 €20.10.2014nestanovený
4/9/2014Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, Bratislavamandátna zmluvazateplenie, uprava a výmena zdroja tepla a teplej vody OU Chynorany 960,00 €20.10.2014nestanovený
/2014Ing. Ervin Ďurka, Žabokreky nad Nitrou 111, 958 52zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpaduodber a odvoz odpadu1,00 €20.10.2014nestanovený
0914/1VITAMED.SK sro, 1.Mája 45, 902 01 PezinokKúpna zmluvadodávka a inštalácia tovaru23 997,60 €10.10.2014nestanovený
č..30/001/14Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaMandátna zmluva dodatok č.1 k zmluve č.30/001/14 zo dňa 10.1.20140,00 €3.10.2014nestanovený
PZ1233056180Kooperativa poisťovňa, as, Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistná zmluvapoistenie zamestnancov18,66 €11.9.2014nestanovený
ZoD1/2014Ing. arch. Janka Privalincová, Azalková 11, 949 01 NitraZmluva o dieloúzemnoplánovacia dokumentácia2 090,00 €11.9.2014nestanovený
KZ č.5/2014Juraj Paninár, Sládkovičova 566/8, 956 33 ChynoranyKúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti3 000,00 €2.9.2014nestanovený
Položky 1-15 z 44
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 45
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZoS20130530Ján Janík, Lúčna 216, Chynoranyzmluva o spolupráciadministrácia webového sídla Obce Chynorany 120,00 €12.6.201331.5.2014
ZoD č.1/2013Miroslav Revay, Pod stanicou 322/20, ChynoranyZmluva o dielozabezpečenie vykurovania 400,00 € (jednotková)3.10.2013nestanovený
4/2013Ján Janík, Lúčna 216, ChynoranyZmluva o dieloZmluva o dielo 500,00 €21.12.2013nestanovený
02/2014Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, BratislavaMandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávaniarozšírenie ČOV pre ďalších 1500 ekvivalentných obyv.-stavebná i technologická časť1 900,00 €17.1.2014nestanovený
3-nzMartin Hunka, ChynoranyNájomná zmluvanájom rd40,00 €3.1.2014nestanovený
25/10/2013Peter Fráter, Javorová 523/1, Partizánskekúpna zmluvanehnuteľnosť v katastrálnom území Chynorany17 967,84 €16.10.2013nestanovený
dod.č.2SPP - a.s., Bratislavadodávka plynuzmena odberných miest0,00 €12.10.2013nestanovený
12-NZ-2005PharmDr.Stanislav LidayDodatok č.4nájom nebytových priestorov2 442,88 €4.10.2013nestanovený
30/9/2013ďalej len nadobúdatelia ,,viď. zmluva,,návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnostínehnuteľnosti, parcely registra C0,00 €1.10.2013nestanovený
8/2-NZ-2011Alžbeta Jankejová, Chynorany 943/12Zmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory 201,00 €1.10.2013nestanovený
16-NZ-2013Bc. Marianna Danáková, Chynorany 774/56Zmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory 273,24 €1.10.2013nestanovený
2592013/1Bebjakm Bebjakm Borošová, Bebjakkúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti1 535,13 €26.9.2013nestanovený
2592013Bebjak, Borošová, Bebjak, Bebjakkúpna zmluvapredaj nehnuteľnosti 666,00 €26.9.2013nestanovený
121339210Západoslovenská dstribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení 204,60 €20.9.2013nestanovený
17/9/2013-1Alexandra Bangová, Sputníkova 19, Bratislava, 821 02zmluva o dielomoderovanie koncertného vystúpenia 250,00 €18.9.2013nestanovený
Položky 1-15 z 45
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
116/2016Marta Nedasová, Kútovská 3/6, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €nestanovenýnestanovený
20121221Obec ChynoranyKúpna zmluvapredaj nehnutelnosti1 781,29 €21.12.2012nestanovený
2012/IIC/01/035STRABAG s.r.o.Zmluva o dieloObnova miestnych komunikácii v sidelnom útvare Primaske v obci Chynorany.30 656,77 €17.10.2012nestanovený
8014A40812SPP - distribucia, a.s.ZMLUVA O PRIPOJENIZMLUVA O PRIPOJENI0,00 €24.8.2012nestanovený
2/NZ/2012Gabriela HunkovaNájomná zmluvaNájomná zmluva 120,00 €1.10.201231.12.2012
2012/HC/01/026STRABAG s.r.o.ZMLUVA O DIELOObnova miestnych komunikacii 290 132,92 €11.10.20121.10.2016
30/12Symbolika Hlohovec s.r.o.Zmluva o dodávkePremetom dodavky ie orientaani system Mistiral M2 pre obec Chynorany,0,00 €10.9.2012nestanovený
20120813QSCert, spol. s r,o.Zmluva o dielovykonanie personalneho auditu1 404,00 €13.8.2012nestanovený
201209041Azet Servis s.r.o.ZMLUVA O SPOLUPRACI A PORADENSTVEKonzultacne sluzby50,00 €5.9.2012nestanovený
20120803MATE s.r.o.Verejná vyhláškaOznámenie o začatí stavebného konania0,00 €3.8.2012nestanovený
14NZ2012BUILDING s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov 417,20 €1.6.2012nestanovený
7NZ2012Mgr. Dana ChudobováZmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov 311,70 €1.6.2012nestanovený
18NZ2012PALIMO, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov 581,80 €1.7.2012nestanovený
20120629Adriana MagdolenováZmluva o nájme nebytových priestorovNákom nebytových prietorov Kultúrneho domu V.Beniaka1 124,22 €1.7.2012nestanovený
9406104175Obec ChynoranyZmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €12.7.2012nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Chynorany » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
116/2016Marta Nedasová, Kútovská 3/6, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme /hrobové miesto/prenájom hrobového miesta15,00 €nestanovenýnestanovený
1-7/2011EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33dodatok k zmluvezber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu0,00 €1.7.2011nestanovený
2/1-NZ-2011FAVAB s.r.o., Jaskový rad 211, BratislavaNájomná zmluvanebytové priestory domu služieb 808,80 €13.10.2011nestanovený
1-2011Reštaurácia CentrumZmluva o nájme nebytových priestorov67,00 €1.11.2011nestanovený
13/1-NZ-2011Roman Beniak - KvetyZmluva o nájme nebytových priestorov 732,80 €11.10.2011nestanovený
1 /1-NZ-2011Milan VargaZmluva o nájme nebytových priestorov 899,20 €11.10.2011nestanovený
0105K/1Branislav OravecNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov1 443,00 €11.10.2011nestanovený
2-NZ-2011FAVAB s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 808,80 €1.7.2011nestanovený
1/1-NZ-2011Jana BezákováZmluva o nájme nebytových priestorov 462,00 €11.10.2011nestanovený
1/1-2011Adriana MagdolenováZmluva o nájme nebytových priestorov 931,10 €11.10.201130.6.2012
41/2011Obec ChynoranyDelimitačný protokolprevod majetku25 962,00 €28.9.2011nestanovený
20111228Martin KomadaKúpna zmluvaPredaj nehnutelnost LV.1202 parc.č. 1825/617 073,10 €28.12.2011nestanovený
3002510Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úverZmluva o Dexia Komunál Eurofondy úver0,00 €21.12.2011nestanovený
20110914Guba AntonKúpna zmluvaPredaj nehnutelnostu4 147,50 €14.9.2011nestanovený
89Obec ChynoranyZmluva o dielo č.89/PČistenie odpadových vôd7,50 €1.11.2011nestanovený
Položky 1-15 z 27
ÚvodÚvodná stránka